İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Profesyonel Destek

Risk Analizi ve Değerlendirme Nedir?


Risk Analizi; iş kazalarını önlemenin ve bu kazalara karşı tedbir almanın ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı basımı ile resmi bir kimliğe kavuşan "Risk Analizi" kavramı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin de temel taşlarından biridir.

risk-analiz-ve-degerlendirme

Risk analizinin amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikelere, tehditlere, zaman içerisinde meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlike ve risk değerlendirme çalışmaları; işyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra ve işyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde, işyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği, yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde, işyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde, işyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine göre düzenli olarak da yapılabilmektedir.

hizmet-strateji Strateji
hizmet-planlama Planlama
siki-calisma Sıkı Çalışma
  • Kusursuz-hizmet-1
  • kusursuz-hizmet-2
Kusursuz Hizmet

Risk Analizi Nasıl Yapılır?


Risk Analizi çalışmaları, risk değerlendirme ekibi tarafından sürekli olarak izlenir ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Ayrıca belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Kabul edilebilir seviyeye indirilen risklerin olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.

risk-analizi-nasıl-yapılır

Risk analizi ve değerlendirme yapılırken uygulanacak metodolojiler; Başlangıç Tehlike analizi -PHA, İş Güvenliği analizi – JSA, Kontrol Listesi Kullanılarak Birincil Risk Analizi, Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi, Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP, Güvenlik Denetimi, Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA, Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA, Olay Ağacı Analizi – ETA ve Neden – Sonuç Analizidir.
Risk analizi ile birlikte iş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı işgücü ve zaman kayıpları en aza indirilmiş olur. Aynı zamanda ortaya çıkabilecek hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler ortadan kalkar veya en aza iner.
İşyerinizdeki olası risklerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak risklerin en aza indirilmesi için YOL OSGB olarak profesyonel ekibimizle birlikte her zaman hizmetinizdeyiz.

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.