6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm işletmeler, tehlike sınıflarına göre "İşyeri Hekimi", "İş Güvenliği Uzmanı" ve "Diğer Sağlık Personeli" bulundurmak ile yükümlüdür. İşletmeler bu yükümlülüklerini bir OSGB ile anlaşma yaparak da yerine getirebilmektedir.

İlgili mevzuatta tehlike sınıflarına göre İSG Uzmanının sahip olması gereken sertifika sınıfları belirtilmiştir. Buna göre"Çok Tehlikeli İşyeri" için A Sınıfı İSG Uzmanı, "Tehlikeli İşyeri" için B Sınıfı İSG Uzmanı, "Az Tehlikeli İşyeri" için ise C Sınıfı İSG Uzmanı bulundurmak zorunludur. Hekim ve Diğer Sağlık Personeli için ise böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

6331-Sayılı-İs-Saglıgı-ve-Güvenligi-Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu


4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81. Maddesi: Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıftaki işverenler, 1 Çalışanı olsa dahi Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

İşverenler, bu yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar.

4857-Sayılı-İs-Kanunu:

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği(OSGB Yönetmeliği), işverenlerin ve OSGB'lerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görev ve sorumluluk kapsamlarını belirlemek üzere ilk olarak 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış bir yönetmeliktir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, hem iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürütmesi gereken işyerlerinin (işverenlerin) hem de bu işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetleri verecek olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB'lerin) yükümlülüklerini detaylıca belirtmektedir.

İs-Saglıgı-ve-Güvenligi-Hizmetleri-Yönetmeligi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin güncel hali için tıklayınız.

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.