İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Profesyonel Destek

İşyeri Ortam Ölçümleri Hakkında


İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik gereği işverenler, iş yerinde çalışanların sağlığına zarar verebilecek tüm riskleri tespit etmekle yükümlüdür.

is-yeri-ortam-ölcümleri

Ortam ölçümleri, çalışma ortamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar. Gürültü, toz, titreşim, ışık şiddeti ve kimyasal bileşenler bu zararlı etkenlerden yalnızca birkaçıdır.
Çalışanların sağlığının korunabilmesi, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önlenebilmesi amacıyla ortam ölçümleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.
Ortam ölçümlerini çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak iki farklı şekilde ele alabiliriz.
Çalışma ortamı ölçümleri çalışma ortamındaki riskleri belirlemede işverene yardımcı olurken, kişisel maruziyet ölçümleri ise çalışanların sağlık durumunu korumak, çalışanlar tarafından maruz kalınan olumsuz etkenleri tespit etmek ve konforlu bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Çalışma ortamında yapılan ölçümler; sıcaklık-hava akım hızı-nem ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü, silika ölçümü, aeresol ölçümü, uçucu organik bileşikler ölçümü, toksik ve zehirli gazların ölçümü, makine gürültüsü ölçümü, formaldehit, amonyak, hidrojen siyanür ölçümü, ortam toz ölçümü, ortam titreşim ölçümü, ortam gürültü ölçümü, ortam aydınlatma ölçümü, ortam kimyasal ölçümü ve ortam termal konfor ölçümüdür. Kişisel maruziyet ölçümleri ise el-kol ve/veya tüm vücut titreşim ölçümü, kişisel toz maruziyeti ölçümü, kişisel gürültü maruziyeti ölçümü ve kişisel toz kimyasal ölçümünden oluşur.

hizmet-strateji Strateji
hizmet-planlama Planlama
siki-calisma Sıkı Çalışma
  • Kusursuz-hizmet-1
  • Kusursuz-hizmet-2
Kusursuz Hizmet

İşyeri Ortam Ölçümleri Neden Gereklidir?


İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümlerini yaptırmasını şart koşmuştur. Çalışanları işyeri ortamında gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki temel görevlerindendir. İşyeri ortam ölçümleri de bu maksatla yapılan çalışmaların en önemlilerinden biridir.

isyeri-ortam-ölcümleri-neden-gereklidir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10'uncu maddesi, çalışanların işyeri çalışma ortamında maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda işverenleri zorunlu tutmaktadır.
20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmesiyle ve gereken durumlarda da bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İş yeri ortam ölçümleri yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılabilmektedir.
YOL OSGB olarak aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümlerini en hassas şekilde yapmak için durmadan çalışıyor ve kullandığımız teknolojileri geliştiriyoruz.

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.