İdari Para Cezalarının Hukuki Dayanağı


İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması”başlıklı 26'ncı maddesinde belirtilmiştir.

Yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak çalışan sayısına göre her yıl uygulanacak ceza miktarları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

İdari-Para-Cezası
  • 2019 yılı idari para cezalarının güncel hali için tıklayınız.

İdari Para Cezaları Hakkında


İşverenlerin; iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almaması, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememesi, denetlememesi ve uygunsuzlukları gidermemesi durumunda, işletmelerin tehlike sınıfları ve çalışan sayıları da göz önünde bulundurularak, yapılan ihlalin derecesine göre işletmelere para cezası verilmektedir.

En düşük ceza “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.” maddesine uygulanırken, en büyük ceza ise "güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesine ait güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek, durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek” konulu ihlale uygulanmaktadır.

İdari-Para-Cezası-2

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.