Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanıyor?


İş Güvenliği Uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in “iş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri” adlı 12'nci maddesine göre yapılmaktadır.

Ancak İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm, aynı Yönetmeliğin Geçici 7'nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.

YOLOSGB

İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri


 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİ GÖSTERİR TABLO

  İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU) Çalışma süresi (çalışan * dk /ay) Tam zamanlı İGU (çalışan)
  1 Az Tehlikeli Sınıf 10 1000
  2 Tehlikeli Sınıf 20 500
  3 Çok Tehlikeli Sınıf 40 250

İşyeri Hekimleri Çalışma Süreleri


 • İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ GÖSTERİR TABLO

  İşyeri Hekimliği (İH) Çalışma süresi (çalışan * dk /ay) Tam zamanlı İH (çalışan)
  1 Az Tehlikeli Sınıf 5 2000
  2 Tehlikeli Sınıf 10 1000
  3 Çok Tehlikeli Sınıf 15 750

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.