İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Profesyonel Destek

Acil Durum Eylem Planı Nedir?


Acil durum eylem planının ne olduğu anlayabilmek için öncelikle acil durum kavramının belirlenmesi gerekmektedir.
Acil durum; işletme çalışanları, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek veya işlerin durmasına, işletme faaliyetlerinin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına neden olabilecek, beklenmeyen şekilde ve istem dışı gelişen olaylardır.

Acil-Durum-Eylem-Plani Acil durum eylem planlaması ise; bir kurum, kuruluş veya işletmenin herhangi bir unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek, engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmek amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında hangi personelin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı bir plandır.
Acil durum eylem planlaması, insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümünü beraber geçirdiği işyerleri için hayati önem taşıyan bir konudur. Tüm işverenler; yangın, deprem, tehlikeli madde olayları, sel ve su baskınları, aşırı sıcak veya aşırı soğuk, toplumsal olaylar, sabotaj ve patlama gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır.
İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti çerçevesinde yapılan acil durum eylem planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek, işletme kaynak ve çalışanları değerlendirilerek hazırlanır. Acil durum eylem planı her olası tehlike durumuna cevap verecek şekilde ve esnek bir yapıda olmalı; planlama, tehlikelerin analizi, planın geliştirilmesi ve planın uygulanması aşamalarını içermelidir.

Hizmet-Strateji Strateji
Hizmet-Planlama Planlama
siki-calisma Sıkı Çalışma
 • Kusursuz-Hizmet-2
 • Kusursuz-Hizmet-1
Kusursuz Hizmet

Acil Durum Eylem Planına Hazırlık


Acil durum eylem planı hazırlık aşamasında öncelikle"Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu" hazırlanır. Risk analizi ve değerlendirme raporunu müteakiben mevcut risklere yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde alınabilecek tedbirler belirlenir ve bütçe planlaması yapılır.

Acil-Durum-Eylem-Planı-Hazırlık

Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken acil durum eylem planında temel amaç; tehlike yaratabilecek olayların hiç ortaya çıkmaması, ortaya çıksa bile bu olayların büyümemesi, büyüdüğü takdirde uygulanacak hareket tarzının önceden tespit edilmesi ve görev paylaşımının yapılarak yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir. Acil eylem planları yapılırken mutlaka dikkat edilmesi konular temel kapsamda bu şekildedir. Önemli olan olayın öncesinde önleyici tedbirlerin alınması buna rağmen olay meydana gelmesi durumunda ise olay sonrası yapılması gerekenlerin hazırlanmasıdır.
Acil durum eylem planında olması gereken bölümler;

 • kapsam,
 • acil durum organizasyonu,
 • sorumluluk ve yürütme,
 • araç, gereç, ekipman ve teçhizatlar,
 • acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı,
 • tesisin riskli bölgeleri,
 • acil durum toplanma bölgeleri,
 • tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları,
 • acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralanabilir.

 • Bu bölümler çerçevesinde haberli ve habersiz tatbikatlar yapılarak, acil durumlara karşı işletmenin bağışıklık kazanması sağlanır. Ancak unutulmamalıdır ki en önemli husus, işletme personelinin acil durumlara karşı gerekli bilinci kazanması ve soğukkanlı bir şekilde reaksiyon göstermeyi alışkanlık haline getirebilmesidir.
  Siz de işletmenizin acil durumlara karşı daima hazır ve personelizin bu konuda eğitimli olmasını istiyorsanız YOL OSGB'yi tercih edin, işletmeniz güvende olsun.

  YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

  Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.