İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Profesyonel Destek

Mobil Sağlık Hizmetleri Hakkında


Mobil Sağlık Hizmetleri, yalnızca İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılarak yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından sağlanabilmektedir. Türkiye Atom Enerji Kurumu da (TAEK) mobil sağlık ile ilgili uygunluk belgesi verebilmektedir fakat TAEK tarafından verilen uygunluk belgeleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ruhsatın yerine geçmemektedir.

Mobil-Saglık-Hizmetleri

6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenler çalışanların sağlık gözetimlerini ve rutin sağlık kontrollerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü düzenleyen maddeye göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
Çalışanların sağlık gözetimleri kapsamında periyodik muayenelerine esas oluşturan radyolojik, fizyolojik ve biyolojik testlerin tamamının mobil ekipler aracılığıyla ve özel donanımlı araçlarla işyerlerinde yapılması gerekmektedir.
Kullanılacak araçlar ve mobil sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.4.2016 tarihinde yayımlanan Gezici İSG Hizmetleri Genelgesindeki teknik şartlar ve zorunluluklara göre hazırlanmalı ve Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olmalıdırlar.Bu kapsamdaki tüm test ve röntgen ekipmanları kalibrasyonları güncel halde olmalı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kaydedilmelidir.
Çalışanların sağlık kontollerinin Sağlık Bakanlığından ilgili genelge şartlarına uygunluğunu sağlayamadığı için ruhsat alamamış ekipler tarafından yapılması yasal olarak suç teşkil eden bir husustur. O yüzden tüm işverenler bu konuda dikkatli ve hassas davranmalıdırlar.

hizmet-strateji Strateji
hizmet-planlama Planlama
siki-calisma Sıkı Çalışma
  • Kusursuz-hizmet-1
  • Kusursuz-hizmet-2
Kusursuz Hizmet

Sağlık Taraması Nasıl Yapılır?


İşverenler çalışanların; işe girişlerinde, iş değişiklşiğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen prosedürler çerçevesinde sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadırlar.

saglık-taraması-nasıl-yapılır

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan bu işlerde kesinlikle çalıştırılamazlar. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır(Değişiklik10/9/2014-6552/17 md.).
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de ilgili sağlık raporları alınabilmektedir.
Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyetler işverence karşılanır, bu konuda çalışana herhangi bir ücret yansıtılamaz.
Mobil sağlık taramasında fizyolojik testler ve laboratuar testlerinden mobil araçta yapılması mümkün olanlar yapılmaktadır. Daha kapsamlı inceleme gerektiren testler ise bir sağlık kuruluşunda yaptırılmakta ve sonuçlar işyeri ile paylaşılmaktadır. Mobil sağlık taraması kapsamında sunulan hizmet sonrası sağlık durumunda risk görülen çalışanların hızlı bir şekilde tedavi sürecine girmesi sağlanır ve işyeri tarafından da izin verilerek çalışanın sağlığına kavuşabilmesi için gereken destek sağlanmış olur. Bu taramalar sonucunda işyerinde çalışmak için gerekli olan göz muayenesi, koruyucu aşılar, EKG, kan grubu, idrarda fenol ve kurşun, tam kan ve tam idrar, portor muayenesi, odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlenmektedir. Problemli durumlarda hızlı bir şekilde işyeri ile bağlantı kurulmakta ve sağlık açısından risk olabilecek etmenlerin ortadan kaldırılması, çalışanların tedavisinin yaptırılması ve iş sağlığının korunması için gereken tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.
Siz de çalışanlarınızın sağlık taramalarının mevzuata uygun bir şekilde, pratik ve modern cihazlarla yapılmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçin. YOL OSGB olarak gelişmiş cihazlarımız ve tecrübeli ekibimizle hizmetinizdeyiz.

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.