İşyeri Tehlike Sınıfı


İşyeri tehlike sınıfı; bir işletmenin belli bir sektördeki faaliyetine göre dahil olduğu sınıftır. Tehlike sınıfı tanımı, esasında bir işletmenin çalışma sahasında insan sağlığına ne derece zararlı çalışmalar sürdürdüğü ile alakalıdır.

Örneğin kimyasal maddelerin bulunduğu bir iş sahası, metrelerce toprak altında çalışma gerektiren bir iş kolu, yüksek alanlarda çalışma durumu gibi faktörler tehlike riskini artıran etmenlerdendir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca; 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83'üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir ve işyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

is-yeri-tehlike-sınıfı

Tehlike Sınıfımı Nasıl Öğrenirim? (NACE kodu)


İşyeri Tehlike sınıfı “NACE” kodu ile belirlenir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır.

NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

Tehlike-sınıfı-Nace-kodu

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.