İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Profesyonel Destek

İşyeri Hekimliği Hakkında


6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş yerlerinde işyeri hekimi hizmeti sağlamak kanuni bir zorunluluktur. İşverenler, iş yerinde belirlenen kriterlere uygun işyeri hekimi bulundurmamaları halinde OSGB’lerden iş yeri hekimliği hizmetleri alabilirler.

isyeri-hekimligi

Her çalışan, kendisine değer verilen ve sağlığının gözetildiği bir iş yerinde çalışmak ister. Böyle bir işyerinde çalışmak doğal olarak tüm çalışanların mutluluk seviyelerini ve işyerlerine olan güvenlerini de artıracaktır. Bu mutluluğa ve güvene dayalı olarak ortaya çıkacak bağlılık duygusuyla çalışanların iş performanları da yükselişe geçecektir.
İşte tam bu noktada İşyeri hekimi sağlık, güven ve performans arasındaki bağı oluşturan bir köprü niteliği taşımaktadır. Bu derece önemli bir işleve sahip olan işyeri hekiminin çalışma ortamında yapacağı çalışmalar ve işverenden talep edeceği uygulamalar asla maliyet olarak görülmemelidir.
Bu çalışmalar sayesinde işyerinin güvenli ve sağlıklı bir hale getirilmesiyle birlikte, gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat, tedavi ve rehabilitasyon masraflarının da önüne geçilecektir.
Ayrıca alınacak önlemler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının azaltılması da sağlanmış olacaktır.

hizmet-strateji Strateji
hizmet-planlama Planlama
siki-calisma Sıkı Çalışma
  • Kusursuz-hizmet-1
  • Kusursuz-hizmet-2
Kusursuz Hizmet

İşyeri Hekimi Ne Yapar?


İşyeri hekiminin öncelikli görevi mevcut işyerindeki sağlık gözetimini sağlamak ve işçiler ile işverene sağlıklı çalışma şartları hakkında yol göstermektir. Çalışma ortamında sağlığı tehdit eden veya ileride tehlike oluşturabilecek bir durum var ise bu konuda yöneticiyi bilgilendirmek de işyeri hekiminin görevidir.

isyeri-hekim-2

İşyeri hekimi; çalışmalar gerçekleştirilirken personelin kullanacağı koruyucu teçhizatın seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetimlerinin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerinin araştırılması, çalışanları bu stres faktörlerinden korumak için gerekli tedbirlerin alınması, çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerinin yaptıkları iş ile uyumlu hale getirilmesi konularında işverene danışmanlık yapmalıdır. Meydana gelmiş olan meslek hastalıkları hakkında kayıtların tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilmesi ve tüm bunların işyeri hekimi tarafından yazılı olarak işverene aktarılması gerekmektedir. Gebelik durumunda olan, önceden iş kazası geçirmiş olan, 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi işyeri hekimi tarafında yapılmalı ve işveren bu konuda bilgilendirilmelidir. Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında işe geliş/gidiş durumları ve rutin sağlık kontrolleri ile takibinin yapılması da işyeri hekiminin görevleri arasındadır.
İşyerinizdeki iş sağlığı prosedürlerinin eksiksiz olarak sağlanması, çalışanlar ile işyeriniz arasındaki güven bağının sağlamlaştırılması için siz de YOL OSGB'nin deneyimli personelinden destek alın.

YOL OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kaliteli ve huzurlu bir çalışma ortamı için siz de İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinizi alırken bize başvurun.